WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

  • Termin składania wniosków: do 30.04.2018 r. 
    Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
  • Termin zakończenia zadań: 30.09.2018 r.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków;
  2. Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wzór wniosku do pobrania

Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi:

tel. 32 60 32 241, 32 60 32 283, 32 60 32 251.