Informujemy, że zbliża się nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zadań dofinansowanych w ramach ww. Programu (pkt. 6.1.d. Regulaminu Programu) przypadający na dzień 31.05.2018 roku

Dokumenty rozliczające zadanie, o których mowa w pkt. 8.4. „Regulaminu…” należy dostarczyć do Funduszu po zakończeniu zadania, najpóźniej do dnia 30.06.2018 r. (pkt. 8.5. „Regulaminu…”).

Niezłożenie dokumentów rozliczających zadanie w wymaganym terminie skutkuje wygaśnięciem umowy dotacji (pkt. 8.6. „Regulaminu…”).

UWAGA:

Jeżeli wniosku nie składałeś (-aś) osobiście, albo nie dokonano weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek, konieczny będzie osobisty przyjazd do Biura Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach, celem zweryfikowania Twojej tożsamości na podstawie okazanego dowodu osobistego. Działanie to jest niezbędne do potwierdzenia uprawnienia do otrzymania dotacji ze środków Funduszu.