Aktualizacja: 24.04.2020

Ogłaszamy 6. edycję konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2020” oraz „Zielona Pracownia’2020”

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7.500 zł.

Konkurs „Zielona Pracownia’2020” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu „Zielona Pracownia’2020” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł.

Zgłoszenia w konkursie „Zielona pracownia_projekt’2020” dokonywać można do 14 lutego 2020 roku.

Wnioski w konkursie „Zielona pracownia’2020” składać można w terminie 1 kwietnia – 29 maja 2020 roku ZMIANA TERMINU!