22 listopada br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs pn.: „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2020 roku”. Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 47 wniosków na łączną kwotę 1 266 790,00 zł. Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

Pełna lista beneficjentów – plik pdf do pobrania