Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 10 kwietnia br. przyznał Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach dofinansowanie do 200 tys. zł. na zadanie „Poprawa zdrowotności pszczół poprzez wymianę uli na nowe”.

W związku z dużym nasileniem występowania chorób pszczół i czerwiu co roku późną jesienią i wiosną ginie ok. 10 – 15% rodzin pszczelich.

Na terenie działania Związku znajdują się w większości małe pasieki, w których trudniej jest odtworzyć pogłowie pszczół. Ze względu na niezdiagnozowane zjawisko masowego wymierania rodzin pszczelich oraz rozprzestrzeniającej się choroby zwalczanej z urzędu, zgnilca złośliwego, wymiana starych uli i ramek na nowe jest bardzo wskazana. Wymiana ta w znaczącym stopniu poprawi zdrowotność rodzin pszczelich.