I LO im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich w 2019 roku przystąpiło do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zostało laureatem konkursu „Zielona Pracownia Projekt’2019” oraz "Zielona Pracownia'2019". „W krainie mikro i makroorganizmów” to nowoczesny projekt laboratoryjnej pracowni, wyposażonej w pomoce naukowe do profesjonalnego kształcenia uczniów w procesie dydaktycznym, wpisującym się w ministerialne wymagania w nowym, zreformowanym liceum.

„Zielona Pracownia” powstawała od podstaw: wyremontowano salę, zakupiono niezbędne sprzęty i meble, wyposażono w ogromną ilość modeli, zestawów doświadczalnych, mikroskopów, narzędzi do preparacji i szkło laboratoryjne oraz programy multimedialne. Napisano szczegółowy program edukacyjny, który będzie realizowany w pracowni. Program jest adresowany do wszystkich uczniów szkoły, a w szczególności do pasjonatów nauk przyrodniczych. Uczniowie doceniają warunki i nowoczesne metody pracy. W „Zielonej Pracowni” odbywają się ciekawe lekcje oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają uczniom rozwijać pasje i przygotowywać się do egzaminu maturalnego, a także konkursów i olimpiad.

Dotacja w konkursie była wysoka – 37 500 zł, szkoła otrzymała także dodatkowe wsparcie finansowe Miasta. Uroczyste otwarcie „ Zielonej Pracowni” odbyło się 28.11.2019 r. Pani Dyrektor – Agata Krzysztofik oraz twórczyni projektu – Anna Nowatkowska-Waluga, przyjęły honorowych gości: II Zastępcę Prezydenta Miasta – Martę Suchanek-Bijak, Prezesa Zarządu WFOŚiGW – Tomasza Bednarka, Naczelnika Wydziału Edukacji – Annę Sobieraj i Starszą Wizytator – Aleksandrę Dylę. Uczestnicy wysłuchali wykładu wygłoszonego przez absolwentkę liceum – panią dr Beatę Bielec-Berek na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a następnie wzięli udział w prezentacji zajęć, organizowanych w „Zielonej Pracowni”.