Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Szanowni Państwo! 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wydłuża się termin przyjmowania wniosków w konkursie „Zielone czeki’2020”.
Zachęcamy do składania zgłoszeń do 31 sierpnia 2020 roku. Zmianie ulega również termin ogłoszenia listy laureatów na wrzesień 2020 roku.