Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Katowicach z dnia 27.03.2020 r., wydłużeniu ulega termin składania wniosków o dofinansowania zadań przy udziale środków z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków do dnia 29.05.2020 r.