20 listopada br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs pn. „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2021 roku”. Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 48 wniosków na łączną kwotę 1.309.500,00 zł. Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

Pełna lista beneficjentów – plik pdf do pobrania