Wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, zdrowia i radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021 

życzą Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy WFOŚiGW w Katowicach