Przypominamy, że termin składania wniosków przez państwowe jednostki budżetowe finansowane poprzez rezerwę celową budżetu państwa upływa 15 lutego roku poprzedzającego realizację zadania. Jednocześnie prosimy kierowników państwowych jednostek budżetowych o jak najszybsze składanie wniosków, co umożliwi wcześniejsze ich rozpatrzenie.

Więcej informacji: Informacje dla PJB