Przedstawiamy informacje przydatne dla państwowych jednostek budżetowych przy współpracy z Funduszem.

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na 2019 rok planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe. Jednostki te są finansowane poprzez rezerwę celową budżetu państwa.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2020 roku.

Jednocześnie prosimy kierowników państwowych jednostek budżetowych o jak najszybsze składanie wniosków, co umożliwi wcześniejsze ich rozpatrzenie.

Wnioski należy składać na obowiązujących wzorach wniosków. 

 1. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik
 3. Oświadczenie dotyczące wskazania dysponenta części budżetowej - pobierz plik
 4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - pobierz plik
 5. NOWY Wzór wniosku o zapewnienie finansowania zadań z rezerwy celowej
  Załączniki do pobrania:
  Informacja Ministra Środowiska dotycząca wprowadzonych zmian - pobierz plik
  Wniosek o zapewnienie finansowania - pobierz plik
  Uzasadnienie wniosku - pobierz plik
 6. Informacja Ministerstwa Środowiska o błędach we wnioskach - pobierz plik
 7. Opinia Ministerstwa Finansów na temat możliwości uzyskania zapewnienia finansowania zadań - pobierz plik
 8. Uwagi Ministra Środowiska dotyczące wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej - pobierz plik 
 9. Uwagi Ministra Środowiska dotyczące terminów składania wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej - pobierz plik
 10. Pismo Ministra Środowiska ws wzorów wniosków na rok 2013 - pobierz plik
 11. Pismo Ministra Środowiska ws wzorów wniosków na rok 2014 - pobierz plik
 12. Pismo Ministra Środowiska ws wzorów wniosków na rok 2015 - pobierz plik
 13. Termin składania w 2013 roku wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej - pobierz plik
 14. Pismo Ministra Środowiska ws ustaleń dotyczących uruchamiania środków rezerwy celowej przez pjb podległe Ministrowi Środowiska dla zadań, na które zostały wydane decyzje Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania - pobierz plik
 15. Zmiany Ministra Środowiska dotyczące wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej 2016 r.  - pobierz plik