OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW
W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi na złożenie wniosków na pulę przekraczającą planowany budżet Programu z dniem 08.08.2022 r. wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia.

W związku z tym wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane do dnia 08.08.2022 r. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po dniu 08.08.2022 r. nie będą rozpatrywane.