Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" został wydłużony do dnia 30.11.2023 r.

Aktualna dokumentacja dot. naboru: Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie (aktualizacja wrzesień 2022)