W dniu 30.03.2023 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadań w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.