Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi na złożenie wniosków na pulę przekraczającą planowany budżet Program wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

W związku z tym wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane do dnia 28.04.2023 r. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po dniu 28.04.2023 r. nie będą rozpatrywane.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)."


Strona programu: Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców - nabory w 2023 roku