Pierwsza edycja konkursu „Ekopracownia pod chmurką” rozstrzygnięta. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa śląskiego powstanie 70 przestrzeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na ten cel Fundusz przeznaczył ponad 4,5 mln zł.

Na konkurs wpłynęło 151 wniosków. Celem konkursu było dofinansowanie zadań dotyczących utworzenia na terenie należącym do placówek oświatowych przestrzeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich województwa śląskiego. Maksymalna kwota dofinansowania to 70 tys. zł.