Przez trzy dekady Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazały łącznie ponad 80 mld zł na wsparcie blisko 700 tys. zadań inwestycyjnych oraz projektów edukacyjnych i badawczych. Od 2018 roku systematycznie wzrasta liczba i wartość podpisywanych przez WFOŚiGW umów. Rok 2022 był dla wielu funduszy rekordowy. W latach 2018-2022 dzięki wsparciu z WFOŚiGW zbudowano w Polsce blisko 80 tys. km kanalizacji sanitarnej, ograniczono emisję CO2 o około 13 mln Mg na rok, a ograniczenie masy składowanych odpadów wynosi prawie 4 mln ton.

WFOŚiGW realizują również ogólnopolski program „Czyste Powietrze”. Przyjęły ponad 633 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 14,7 mld zł. Do beneficjentów trafiło już blisko 6 mld zł na wymianę kopciuchów i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Wojewódzkie Fundusze przekazują również środki na wsparcie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dofinansowały zakup łącznie 2 391 wozów strażackich. Przekazały na ten cel łącznie 572 200 411,64 zł. W 2023 roku zaplanowały na ten cel rekordowe 194 mln zł, które pozwolą na zakup 661 pojazdów. Fundusze wspierają też usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz realizują ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Realizowały również program „Moja Woda”.

Szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią polski model finansowania ochrony środowiska i ekologii. Jest on uważany za wyjątkowy w skali europejskiej, a nawet światowej. W systemie tym finansowanie ochrony środowiska polega na ściśle określonym wydatkowaniu środków pochodzących z opłat za korzystanie z zasobów naturalnych i kar za zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Uzyskane w ten sposób środki przekazywane są na inwestycje proekologiczne. Tak skonstruowany system funduszy ekologicznych stanowi instrument finansowy dla Ministra Klimatu i Środowiska wspierający realizację polityki ekologicznej państwa.

WFOŚiGW prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, której charakterystyczną cechą jest odnawialność zasobów. Fundusze udzielają dotacji oraz mogą udzielać pożyczek, a wypracowując przychody z odsetek, pomnażają zarządzane przez siebie pieniądze, które przekazywane są na kolejne proekologiczne inwestycje. Istotny jest również efekt dźwigni finansowej, wynikający z możliwości korzystania ze środków innych podmiotów finansowych m.in. z Unii Europejskiej oraz wkładu własnego samych Beneficjentów, co oznacza większą dostępność kapitału oraz osiąganie lepszych efektów ekologicznych. Bez takiego wielowymiarowego wsparcia przeprowadzenie szeregu ekoinwestycji w całym kraju byłoby niemożliwe.

Dziękujemy za wspólne trzy dekady pracy na rzecz naszego środowiska.