Korzystnie wpływa na układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych, a także działa stymulująco na pracę układu odpornościowego. To tylko niektóre zalety nowo powstałej tężni solankowej w Piecach. To wyjątkowe miejsce rekreacyjne, służące poprawie stanu zdrowia mieszkańców gminy Gaszowice, jest też wyposażone w centrum przesiadkowe dla rowerów, a całość upiększają nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Na zaproszenie Wójta gminy Gaszowice Pawła Bugdola w uroczystym otwarciu tężni udział wzięła Iwona Gejdel-Targosz, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, która dokonała symbolicznego przecięcia wstęgi. Projekt budowy tężni solankowej w Piecach o wartości 553 tys. zł został zrealizowany przy wsparciu finansowym z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 250 tys. zł. Serdecznie zapraszamy, warto przyjść, skorzystać i pooddychać solanką.