Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi na złożenie wniosków na pulę przekraczającą planowany budżet Programu z dniem 14.04.2023 r. wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Przydomowa oczyszczalnia.

W związku z tym wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane do dnia 14.04.2023 r. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po dniu 14.04.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 12 maja br. przyznał Gminie Łodygowice dofinansowanie do 60 tys. zł. na zadanie „Usunięcie obcych gatunków roślin występujących na terenie Gminy Łodygowice”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

„Leśna polana” to nazwa nowej EKOpracowni pod chmurką, która powstała w Bieruniu. To tutaj uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego będą mogli uczyć się biologii, geografii, fizyki, czy chemii, a klasy integracyjne będą korzystać z zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych oraz terapeutycznych. „Leśna polana” to bardzo oryginalne i ciekawe miejsce, które powstało na ruinach starego amfiteatru, który lata świetności już dawno miał za sobą.

23 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, przy udziale Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa oraz Tomasza Bednarka – Prezesa Zarządu Funduszu, odbyła się konferencja prasowa na temat rozpoczynającej się we wrześniu kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.