Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych. Pozostałym jednostkom samorządu terytorialnego, które dotychczas wahały się ze zgłoszeniem i podpisaniem porozumienia o współpracy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz ostatni umożliwia takie rozwiązanie. Termin zadeklarowania się o przystąpieniu do programu mija 15 września 2021 r., a możliwości skorzystania z finansowych zachęt, czyli zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia w tym celu, upływa 30 września 2021 r.

 1. Alior Bank SA (od 6 lipca 2021 r.)
 2. Bank Ochrony Środowiska S.A. (od 6 lipca 2021 r.)
 3. BNP Paribas Bank Polska S.A. (od 27.09.2021 r.)
 4. Credit Agricole Bank Polska S.A. (od 26.10.2021 r.)
 5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (od 16.12.2021 r.)
  oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:
  5.1. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej 
  5.2. Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej 
  5.3. Bank Spółdzielczy w Szczytnie 
  5.4. Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 
  5.5. Bank Spółdzielczy w Limanowej 
  5.6. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 
  5.7. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
  5.8. Bank Spółdzielczy w Otwocku
  5.9. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
  5.10. Nadsański Bank Spółdzielczy
  5.11. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
  5.12. Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
  5.13. Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 
  5.14. Bank Spółdzielczy w Rykach
  5.15. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
  5.16. Bank Spółdzielczy w Pieńsku
  5.17. Bank Spółdzielczy w Słomnikach
  5.18. Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
  5.19. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
 6. SGB-Bank S.A. wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB (od 19.01.2022 r.):
  6.1. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
  6.2. Bank Spółdzielczy w Strzelnie
  6.3. Bank Spółdzielczy w Wieleniu
  6.4. Bank Spółdzielczy w Radziejowie
  6.5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
  6.6. Bank Spółdzielczy w Przysusze
  6.7. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
  6.8. Bank Spółdzielczy w Lipnie
  6.9. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
  6.10. Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
  6.11. Bank Spółdzielczy w Raciążu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty zostanie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w oparciu o:

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.