Od 29 lipca 2019 roku Program "Czyste Powietrze" uległ zmianom, polegającym między innymi na tym, że umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. 

 

Punkty informacyjne WFOŚiGW w Katowicach: Punkty przyjmowania wniosków w urzędach miast i gmin:

Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30) 

Bielsko-Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

 1. Urząd Gminy Bobrowniki
 2. Urząd Gminy Czernichów
 3. Urząd Gminy Gaszowice
 4. Urząd Miasta Jaworzno
 5. Urząd Miasta Kalety
 6. Urząd Gminy Koszarawa
 7. Urząd Gminy Kozy
 8. Urząd Miasta Kuźnia Raciborska
 9. Urząd Gminy Lipie
 10. Urząd Miasta Łaziska Górne
 11. Urząd Gminy Łodygowice
 12. Urząd Gminy Miedźno
 13. Urząd Miasta Mysłowice
 14. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
 15. Urząd Gminy Pietrowice Wielkie
 16. Urząd Gminy Popów
 17. Urząd Gminy Przystajń
 18. Urząd Gminy Pyskowice
 19. Urząd Miasta Racibórz
 20. Urząd Miasta Skoczów
 21. Urząd Gminy Suszec
 22. Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
 23. Urząd Gminy Tworóg
 24. Urząd Miasta Wilamowice
 25. Urząd Gminy Wręczyca Wielka
 26. Urząd Gminy Wyry
 27. Urząd Miasta Zawiercie
 28. Urząd Miasta Żory