33 gminy województwa śląskiego w jednym miejscu – na ekranie monitora. Za nami wideokonferencja przedstawicieli gmin, w których na bazie podpisanego z WFOŚiGW w Katowicach porozumienia, funkcjonują punkty informacyjne „Czystego Powietrza” z ekspertami Programu.

Szkolenie online poświęcone było zmianom, wprowadzonym w wersji 2.0 Programu. Nabór wniosków w nowym rozdaniu ruszył 15 maja.

Szczegóły Programu: Ruszył nabór do Programu Czyste powietrze na nowych zasadach