Ponad 4 mln zł dofinansowania trafi do gminy Zabrze na realizację kolejnego etapu Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla budynków jednorodzinnych. Umowę w tej sprawie podpisali w zabrzańskim Ratuszu prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i prezes Funduszu Tomasz Bednarek. Jednocześnie podpisano porozumienie o utworzeniu na terenie gminy Punktu Przyjmowania Wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze.

- Zabrze już od wielu lat prowadzi działania na rzecz niskiej emisji na terenie miasta. Czego dowodem jest już 11 edycja programu ograniczenia niskiej emisji, skierowana do mieszkańców gminy.Na dofinansowanie przeznaczyliśmy w tym roku ponad 4 mln zł. Dzięki temu w ponad 200 budynkach zlikwidowane zostaną stare nieefektywne źródła ciepła. Powstaną instalacje fotowoltaiczne i solarne, a część budynków przejdzie termomodernizację – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Środki za pośrednictwem urzędu zostaną przyznane mieszkańcom Zabrza. Łącznie planowanych jest 460 inwestycji, w tym: instalacja 40 kolektorów słonecznych, docieplenie ścian 45 budynków, docieplenie dachów 40 budynków, wymiana okien w 45 budynkach, montaż 80 instalacji fotowoltaicznych oraz modernizacja 210 źródeł ciepła.

- Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza. Od lat przeprowadzamy szereg inwestycji i działań proekologicznych. Dokonaliśmy termomodernizacji blisko 100 miejskich obiektów za kwotę ponad 100 mln złotych. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowane zostały dotąd 4593 zadania o wartości ponad 66 mln zł. Podpisana dziś umowa to kontynuacja podejmowanych od 2009 roku działań miasta oraz WFOŚiGW w Katowicach – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W czasie spotkania Zabrze przystąpiło także do programu Czyste Powietrze, dołączając tym samym do grona 40 miast, których mieszkańcy mogą składać stosowne wnioski o dofinansowanie bezpośrednio w urzędzie miejskim.

- Bardzo nas cieszy, że gmina zdecydowała się na zawarcie z Funduszem porozumienia, dotyczącego powstania w Zabrzu Punktu Przyjmowania Wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, bo będą mogli teraz składać wnioski o dofinansowanie bezpośrednio w gminie, bez konieczności jazdy do naszej siedziby w Katowicach – dodaje Tomasz Bednarek.

Do tej pory w ramach rządowego programu Czyste Powietrze Zabrzanie złożyli w katowickiej siedzibie WFOŚiGW 129 wniosków na łączną kwotę 1.211.560 zł.

Foto. Mirosław Cichy