Informujemy o zmianach w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze. Zmiany zostały wprowadzone w następujących punktach programu:

  • Zakres ogólny p.6.3.3 okres realizacji przedsięwzięcia
  • Zakres szczegółowy Część 1) oraz Część 2) w Postanowieniach dodatkowych dodano p. 11.10.

Zmiany wprowadzone w Programie wynikają z potrzeby umożliwienia beneficjentom, w sytuacjach od nich niezależnych,  w szczególności ze względu na epidemię COVID-19, przedłużenia maksymalnego okresu realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zmiany mają zastosowanie do wszystkich wersji Programu i obowiązują od 15.10.2020 r.