WFOŚiGW w Katowicach udziela dofinansowania na wspieranie działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje o tym, kto może się ubiegać o dofinansowanie zawarte są w regulaminach naborów i konkursów.