23 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, przy udziale Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa oraz Tomasza Bednarka – Prezesa Zarządu Funduszu, odbyła się konferencja prasowa na temat rozpoczynającej się we wrześniu kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

W ramach kampanii zostanie przeprowadzony konkurs dla nauczycieli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce: zanieczyszczenia powietrza, smogu, walki z niską emisją dla dzieci przedszkolnych. Ponadto do placówek zostaną przekazane zestawy edukacyjne. Zarówno scenariusze jak i materiały dydaktyczne ułatwią wprowadzenie dzieci w tematykę kampanii. Następnie każda placówka, która została zakwalifikowana do udziału w kampanii, przygotuje własne przedstawienie „teatralne” o tematyce: zanieczyszczenie powietrza/smog/walka z niską emisją.

Założono, że w czasie udziału placówki w kampanii, wszyscy rodzice otrzymają ulotkę edukacyjną na temat: wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka, a w szczególności dzieci, sposobów unikania narażenia na zanieczyszczone powietrze, m.in. stosowanie oczyszczaczy powietrza, konieczności wprowadzenia nawyku codziennego sprawdzania stanu jakości powietrza i odpowiedniej reakcji na zagrożenia. Projekt przewiduje również umieszczenie w każdej placówce tablicy informacyjnej o stanie jakości powietrza.

Dodatkowo wszystkie produkty kampanii (bajka animowana, zestawy ćwiczeń dla przedszkolaków, plakat edukacyjno-informacyjny, ulotka edukacyjna) zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tak aby wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego mogli z nich skorzystać.

Kampania edukacyjno–informacyjna, zostanie sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

  • Koszt całkowity zadania: 1 007 642,00 zł
  • Kwota dotacji Funduszu: 332 067,00 zł

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją na temat kampanii