33 gminy województwa śląskiego w jednym miejscu – na ekranie monitora. Za nami wideokonferencja przedstawicieli gmin, w których na bazie podpisanego z WFOŚiGW w Katowicach porozumienia, funkcjonują punkty informacyjne „Czystego Powietrza” z ekspertami Programu.

Szkolenie online poświęcone było zmianom, wprowadzonym w wersji 2.0 Programu. Nabór wniosków w nowym rozdaniu ruszył 15 maja.

Szczegóły Programu: Ruszył nabór do Programu Czyste powietrze na nowych zasadach

- Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” wprowadzone zostały po to, aby był on bardziej dostępny dla mieszkańców, a procedowanie wniosków trwało krócej, szybciej i sprawniej – wyjaśniał dziennikarzom Panoramy TVP2 Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

O szczegółach w Panoramie TVP2 na stronie: https://panorama.tvp.pl/48067187/program-czyste-powietrze 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 15 maja 2020 roku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste powietrze 2.0. Nabór jest prowadzony w oparciu o:

W związku z uruchomieniem nowej wersji programu Czyste Powietrze informujemy, że w dniu 15.05.2020 w godzinach 00:01-12:00 nastąpi przerwa techniczna Portalu Beneficjenta. W tym czasie Portal Beneficjenta będzie niedostępny. Wnioski o dofinansowanie w wersji 4.0 mogą być składane do godz. 24:00 w dniu 14.05.2020. Wnioski w wersji 4.0 złożone po tym terminie, nie będą poddane ocenie.

UWAGA! Należy pamiętać o złożeniu wniosku w formie papierowej w tym terminie - jeżeli jest wymagana.