Przedstawiamy informacje przydatne dla państwowych jednostek budżetowych przy współpracy z Funduszem.

Informujemy państwowe jednostki budżetowe finansowane poprzez rezerwę celową budżetu państwa, że termin składania wniosków upływa 15 lutego roku poprzedzającego realizację zadania.

Jednocześnie prosimy kierowników państwowych jednostek budżetowych o jak najszybsze składanie wniosków, co umożliwi wcześniejsze ich rozpatrzenie.

Wnioski należy składać na obowiązujących wzorach wniosków. 

 1. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 2. Oświadczenie dotyczące wskazania dysponenta części budżetowej - pobierz plik
 3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - pobierz plik
 4. Informacja Ministerstwa Środowiska o błędach we wnioskach - pobierz plik
 5. Opinia Ministerstwa Finansów na temat możliwości uzyskania zapewnienia finansowania zadań - pobierz plik
 6. Uwagi Ministra Środowiska dotyczące wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej - pobierz plik 
 7. Uwagi Ministra Środowiska dotyczące terminów składania wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej - pobierz plik
 8. Pismo Ministra Środowiska ws ustaleń dotyczących uruchamiania środków rezerwy celowej przez pjb podległe Ministrowi Środowiska dla zadań, na które zostały wydane decyzje Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania - pobierz plik
 9. Zmiany Ministra Środowiska dotyczące wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej 2016 r.  - pobierz plik
 10. Wytyczne w zakresie wypełniania Wniosków o zapewnienie finansowania/dofinansowania oraz Wniosków o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej - pobierz plik
 11. Nowy wzór Uzasadnienia do wniosku o zapewnienie finansowania/dofinansowania z rezerwy celowej:
  1. Pismo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie nowego wzoru "Uzasadnienia..." - pobierz plik
  2. Uzasadnienie do wniosku o zapewnienie finansowania/dofinansowania z rezerwy celowej - pobierz plik