1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
  2. Wzór ankiety rozliczającej warsztaty - pobierz plik
  3. Wzór metryki programu telewizyjnego/filmu internetowego - pobierz plik
  4. Wzór metryki audycji radiowej - pobierz plik
  5. Sprawozdania kwartalne z realizacji zadania „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska":
    - prasa
    - RTV
  6. Wzory oznakowania kolumn, audycji i programów ekologicznych:
1.

plik w formacie *.jpg

plik w formacie *.eps

2.

plik w formacie *.jpg

plik w formacie *.eps

3.

plik w formacie *.jpg

plik w formacie *.eps