Spis treści

Zespół ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Piętoń Jolanta (p.o. Kierownika Zespołu) - 32 60 32 327
Balawejder Artur - 32 60 32 277
Błażusiak Krzysztof - 32 60 32 376
Brańka Małgorzata - 32 60 32 339
Cesak Agnieszka - 32 60 32 349
Chrapek-Budacz Anna - 32 72 27 703
Duda Damian - 32 60 32 248
Guzik Mirosław - 32 72 27 706
Hoffmann Michał – 32 72 27 716
Jarominek Agata - 32 60 32 281 (Bielsko-Biała)
Jura Małgorzata - 32 60 32 389
Jusiński Kamil
Kostecka Angelika
Kostecka Magdalena - 32 60 32 271
Kozik Anna - 32 60 32 223
Kubica Aneta - 32 60 32 291 (Bielsko-Biała)
Kudela Katarzyna - 32 60 32 257
Maludy Sonja - 32 60 32 298
Mazur Mateusz - 32 60 32 319
Mondry Mariusz - 32 60 32 340
Okońska Paulina - 32 60 32 338
Owczarek Iwona - 32 60 32 388
Rymut Angelika - 32 60 32 337
Sitko Karol - 32 60 32 284
Stańczykiewicz Monika - 32 60 32 290 (Bielsko-Biała)
Szczęsny Anna – 32 60 32 350
Tomanek Kamil - 32 72 27 739
Wantuch Kosma - 32 60 32 318
Ziebura Dominika - 32 72 27 702
Znaleźniak Anna - 32 60 32 347