Spis treści

Zespół Finansowo - Księgowy

Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Tomaszewska Alina (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 364
Kozłowska Kornelia - 32 60 32 361
Markiton Iwona - 32 60 32 366
Mikoda Agnieszka - 32 60 32 367
Okoń Anna - 32 60 32 368
Olejnicka Teresa - 32 72 71 416
Pawlica Anna - 32 60 32 310
Pytlarz Katarzyna - 32 60 32 361
Ramotowska Adrianna - 32 60 32 393
Rockstein Katarzyna - 32 60 32 363
Sulwińska Ewa - 32 60 32 275
Szczepańska Magdalena - 32 60 32 365
Wieczorkiewicz Katarzyna - 32 72 27 705
Wierzbicka - Banek Danuta - 32 60 32 362
Wyparło Magdalena - 32 72 71 412