×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/wrzesien14/sosnowiec.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/wrzesien14/sosnowiec

8 września 2014

Ponad 57 mln złotych kosztowała budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Ten nowoczesny Zakład spełniający wszelkie normy ekologiczne to jeden z elementów Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Koszt realizacji całego projektu to 101 mln zł, około 54 mln zł z tej kwoty stanowią środki unijne przyznane w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją wdrażająca dla Programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

„Wsparcie z Unii Europejskiej to nie tylko teoria. Sosnowiecki zakład jest przykładem tego jak fundusze unijne zmieniają nasze otoczenie i naszą świadomość” mówiła Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach. „Od tego jak będziemy zagospodarowywać odpady zależy zdrowie i jakoś życia naszego społeczeństwa” dodała Prezes Lenartowicz, która pogratulowała realizacji inwestycji.

Otwarty w Sosnowcu zakład będzie w stanie przyjąć 93 tys. ton odpadów komunalnych do przerobienia. Dzięki segregowaniu, przetwarzaniu i zagospodarowaniu zmniejszy się o prawie 50% ilość odpadów trafiających na składowisko, a tym samym składowanie nie będzie już stanowiło podstawowej metody ich zagospodarowania.

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przyczyniła się do zagospodarowania terenów poprzemysłowych oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Gmina Sosnowiec poprzez własne składowisko odpadów oraz instalacje do ich przetwarzania i unieszkodliwiania stworzyła kompleksowy system gospodarki odpadami. Dzięki realizacji Projektu, który obejmował wykonanie sortowni, kompostowni i składowiska, Gmina będzie w stanie przyjąć i ekologicznie zagospodarować cały strumień odpadów pochodzący z terenu Sosnowca. Spełnione zostaną także wymogi unijne w zakresie zwiększenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów. Zmniejszona zostanie ilość odpadów deponowanych na składowisku, zredukowana zostanie ilość odpadów ulegających biodegradacji oraz osiągnięte zostaną poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.wfosigw.katowice.pl/images/wrzesien14/sosnowiec

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.