Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej - zobacz

Umowy o dofinansowanie podpisane przez WFOŚiGW w Katowicach w ramach priorytetu I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:


Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Kłobuck - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
Całkowita wartość projektu: 49 682 679,16 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 29 902 796,28 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Buczkowice - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice
Całkowita wartość projektu: 33 255 536,05 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 21 328 434,27 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Poczesna - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej
Całkowita wartość projektu: 25 395 160,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 14 635 447,98 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach
Całkowita wartość projektu: 11 398 820,53 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 4 709 124,78 zł
 

 

Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Beneficjent: Zakład Gospodarki Odpadami SA w Bielsku-Białej
- wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego
Całkowita wartość projektu: 98 719 289,59 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 58 319 564,99 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne
Całkowita wartość projektu: 52 273 225,05 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 32 150 316,00 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Myszków - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Myszków - etap I i II
Całkowita wartość projektu: 9 253 467,64 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 5 251 989,4 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Wisła - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III
Całkowita wartość projektu: 23 757 112,07 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 15 512 681,42 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Konopiska - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska
Całkowita wartość projektu: 43 846 358,52 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 28 691 828,75 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Jasienica - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego
Całkowita wartość projektu: 32 470 975,72 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 19 745 102,83 zł
 

 

Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Beneficjent: Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o. w Sosnowcu - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu
Całkowita wartość projektu: 100 980 200,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 53 962 948,74 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Jaworze - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze
Całkowita wartość projektu: 32 069 183,80 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 25 585 115,52 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Wojkowice - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - etap I
Całkowita wartość projektu: 13 838 807,83 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 6 507 907,73 zł
 

 

Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Beneficjent: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Całkowita wartość projektu: 54 468 722,07 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 17 840 788,26 zł
 

  

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna - FAZA II
Całkowita wartość projektu: 72 304 734,19 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 36 904 181,29 zł
 


Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna - FAZA III
Całkowita wartość projektu: 9 143 619,76 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 4 755 755,86 zł
 


Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna - FAZA IV
Całkowita wartość projektu: 773 239,5 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 534 352,5 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Sosnowiec - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II
Całkowita wartość projektu: 65 284 202,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 30 847 341,09 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" SA - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków "WARTA" SA w Częstochowie
Całkowita wartość projektu: 59 313 174,27 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 20 252 794,34 zł
 


Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OŚ Centralna w Bytomiu
Całkowita wartość projektu: 2 733 675,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 1 889 125,00 zł
 


Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Lubliniec - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu
Całkowita wartość projektu: 573 180 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 487 203 zł
 


Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Wilkowice - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice
Całkowita wartość projektu: 1 284 762 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 888 845 zł
 


Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Czechowice – Dziedzice - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2: faza przygotowania dokumentacji
Całkowita wartość projektu: 271 830,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 187 850,00 zł
 


Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Katowickie Wodociągi S.A. - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach
Całkowita wartość projektu: 17 885 523,75 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 6 528 442,65 zł
 


Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Chybie - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zadanie 3
Całkowita wartość projektu: 4 308 396,16 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 3 007 546,12 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Oczyszczanie ścieków w Żywcu
Całkowita wartość projektu: 10 448 093,30 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 6 377 842,62 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu 
Całkowita wartość projektu: 4 799 705,79 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 1 854 461,93 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Śląskich" 
Całkowita wartość projektu: 2 680 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 1 852 032,52 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza 
Całkowita wartość projektu: 16 400 952,78 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 10 948 636,03 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na modernizację oczyszczalni ścieków komulnlnych "Leśna" przy ul Kraszewskiego w Tarnowskich Górach 
Całkowita wartość projektu:  221 400,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 153 000,00 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Porąbka wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka 
Całkowita wartość projektu: 9 405 157,98 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 6 211 753,36 zł
 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Grodziec z przekierowaniem ścieków na oczyszczalnię w Będzinie 
Całkowita wartość projektu: 16 405 166,85 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności:

11 225 410,30 

 

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent: Gmina Wilamowice wejdź na stronę beneficjenta
Tytuł projektu: Rozbudowa oczyszczlni ścieków w Pisarzowicach
Całkowita wartość projektu: 4 664 423,63 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 3 014 009,17 zł
 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.