Dwudziesty pierwszy nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 19 stycznia 2015 r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014).

Środki przewidziane w ramach dwudziestego pierwszego naboru:

 • Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014), działanie 1.1  - 20,00 mln euro,

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły 2 wnioski na kwotę dofinansowania ponad 11,4 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad  21,4 mln zł).

 

Dwudziesty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 24 listopada 2014 r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014).
 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014 oraz 12/POIiŚ/2.1/10/2014).

Środki przewidziane w ramach dwudziestego naboru:

 • Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014), działanie 1.1  - 10,00 mln euro,
 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, działanie 2.1  - 5,00 mln euro (konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014) i 5,00 mln euro (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014).

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 6 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 12,7 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad  16,9 mln zł).

 

Dziewiętnasty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 18 lipca 2014 r. i dotyczył:

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014).

Środki przewidziane w ramach dziewiętnastego naboru:

 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014).działanie 2.1 – 5,0 mln euro.

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie wpłynęły wnioski aplikacyjne w ramach konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014.

 

Osiemnasty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 9 czerwca 2014r. i dotyczył:

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014).

Środki przewidziane w ramach osiemnastego naboru:

 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014), działanie 2.1  - 5,00 mln euro

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynął 1 wniosek na kwotę dofinansowania ponad 6,7 mln zł (koszt całkowity projektu to ponad  8,0 mln zł).

 

Siedemnasty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 30 maja 2014 r. dla konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz 6 czerwca 2014 r. dla konkursu 13/POIiŚ/1.1/04/2014 i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Środki przewidziane w ramach siedemnastego naboru:

 • konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014), działanie 1.1  - 10,00 mln euro,
 • Konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014, działanie 1.1 – 24,00 mln euro.

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 9 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 7,3 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad  9,8 mln zł).

 

Szesnasty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 31 grudnia 2013 r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).

Środki przewidziane w ramach szesnastego naboru:

 • Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013), działanie 1.1  - 150,00 mln euro,

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 5 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 28,3 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad  54,8 mln zł).

 

Piętnasty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 30 września 2013r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013).

Środki przewidziane w ramach piętnastego naboru:

 • Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013), działanie 1.1  - 100,00 mln euro,

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 5 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 35,5 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad  50 mln zł).

 

Czternasty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 22 lipca 2013 r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013).

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013).

Środki przewidziane w ramach trzynastego naboru:

 • Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013), działanie 1.1 - 120,00 mln euro,

 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013), działanie 2.1 - 20,00 mln euro,

 • Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013), działanie 2.2 - 6,00 mln euro.

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły 2 wnioski na kwotę dofinansowania prawie 3,7 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad 10,1 mln zł).

 

Trzynasty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 27 maja 2013 r. i dotyczył:

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013).

Środki przewidziane w ramach trzynastego naboru:

 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013), działanie 2.1 - 5,00 mln euro

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynął 1 wniosek na kwotę dofinansowania prawie 2,5 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad 3,6 mln zł).

 

Dwunasty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 22 kwietnia 2013 r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno - ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013).

Środki przewidziane w ramach dwunastego naboru:

 • Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013), działanie 1.1 - 120 mln euro

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły 4 wnioski na kwotę dofinansowania ponad 31 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad 65 mln zł).

 

Jedenasty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 25 lutego 2013r. i dotyczył:

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013).

Środki przewidziane w ramach jedenastego naboru:

 • Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013), działanie 2.2 – 17,50 mln euro

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie wpłynęły wnioski aplikacyjne w ramach konkursu nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013.

 

Dziesiąty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 20 sierpnia 2012 r. i dotyczył:

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012).

Środki przewidziane w ramach dziesiątego naboru:

 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2013), działanie 2.1 - 30 mln euro

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie wpłynęły wnioski aplikacyjne w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012.

 

Dziewiąty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 18 czerwca 2012r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno - ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012).

Środki przewidziane w ramach dziewiątego naboru:

 • Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012), działanie 1.1 - 162 mln euro

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 7 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 103 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad 225 mln zł).

 

Ósmy nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 16 stycznia 2012r. i dotyczył:

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011).

Środki przewidziane w ramach ósmego naboru:

 • Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011), działanie 2.2 - 50 mln euro

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie wpłynęły wnioski aplikacyjne w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011.

 

Siódmy nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 14 lutego 2011r. i dotyczył:

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

Środki przewidziane w ramach siódmego naboru:

 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – 30 mln euro

 • Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011), działanie 2.2 - 40 mln euro

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły 2 wnioski, w tym jeden z zakresu gospodarki odpadami na kwotę dofinansowania prawie 5 mln zł (koszt całkowity projektu to ponad 14 mln zł) oraz z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych na kwotę dofinansowania pond 44 mln zł (koszt całkowity projektu to ponad 51 mln zł).

 

Szósty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 30 listopada 2009 r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009);

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009).

Środki przewidziane w ramach szóstego naboru:

 • Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009), działanie 1.1 - 150 mln euro 

 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009), działanie 2.1 – 200 mln euro

 • Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 5/POIŚ/2.2/11/2009), działanie 2.2 - 50 mln euro 

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 5 wniosków, w tym cztery z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na kwotę dofinansowania prawie 170 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad 314 mln zł) oraz jeden z zakresu gospodarki odpadami na kwotę dofinansowania ponad 7 mln zł (koszt całkowity projektu to ponad 19 mln zł).

 

Piąty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 30 kwietnia 2009 r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009)

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 3/POIiS/2.1/04/2009), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 4/POIiŚ/2.2/04/2009).

Środki przewidziane w ramach piątego naboru:

 • Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009), działanie 1.1 - 200 mln euro 

 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 3/POIiŚ/2.1/04/2009), działanie 2.1 – 100 mln euro

 • Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 4/POIiŚ/2.2/04/2009), działanie 2.2 - 50 mln euro 

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynął 1 wniosek, tylko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na kwotę ponad 27 mln zł (koszt całkowity projektu to ponad 35 mln zł).

 

Czwarty nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 27 lutego 2009 r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009)

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 2/POIiŚ/2.1/02/2009), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (3/POIiŚ/2.2/02/2009).

Środki przewidziane w ramach czwartego naboru:

 • Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009), działanie 1.1 - 200 mln euro 

 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 2/POIiŚ/2.1/02/2009), działanie 2.1 – 100 mln euro

 • Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 3/POIiŚ/2.2/02/2009), działanie 2.2 - 50 mln euro 

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły 3 wnioski, tylko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na kwotę dofinansowania ponad 61 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad 83 mln zł).

 

Trzeci nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 4 grudnia 2008 r. i dotyczył podobnie jak w drugim konkursie:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008),

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008).

Środki przewidziane w ramach trzeciego naboru:

 • Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008), działanie 1.1 - 200 mln euro 
 • Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008), działanie 2.2 - 50 mln euro 

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły 4 wnioski, tylko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na kwotę dofinansowania ponad 133 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad 184 mln zł).

 

Drugi nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 1 września 2008 r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008).

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008).

Środki przewidziane w ramach drugiego naboru:

 • Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008), działanie 1.1 - 300 mln euro 

 • Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008), działanie 2.2 - 50 mln euro 

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 6 wniosków, wszystkie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na kwotę dofinansowania ponad 162 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad 285 mln zł).

 

Pierwszy nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończył się 26 maja 2008 r. i dotyczył:

 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008),

 • Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008).

Środki przewidziane w ramach pierwszego naboru:

 • Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008), działanie 1.1 - 300 mln euro 

 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008), działanie 2.1 - 100 mln euro 

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 10 wniosków, w tym:

 • 8 wniosków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na łączną kwotę dofinansowania ponad 269 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad 383 mln zł), 

 • 2 wnioski z zakresu gospodarki odpadami na kwotę dofinansowania ponad 92 mln zł (koszt całkowity projektów to ponad 139 mln zł).

 

Spośród wszystkich wniosków (zarówno tryb konkursowy jak i indywidualny), które wpłynęły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, już dziewiętnaście projektów otrzymało Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności. Są to:

 1. Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego – wnioskodawca Gmina Jasienica, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 38 mln zł,
 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – wnioskodawca Gmina Kłobuck, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 53 mln zł,
 3. Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego – wnioskodawca Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej SA, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 57 mln zł,
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice – wnioskodawca Gmina Buczkowice, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 32 mln zł,
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej – wnioskodawca Gmina Poczesna, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 19 mln zł,
 6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszków - etap I i II – wnioskodawca Gmina Myszków, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 9 mln zł,
 7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III – wnioskodawca Gmina Wisła, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 44 mln zł,
 8. Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne – wnioskodawca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 49 mln zł,
 9. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska – wnioskodawca Gmina Konopiska, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 35 mln zł,
 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze – wnioskodawca Gmina Jaworze, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 25 mln zł,
 11. Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu – wnioskodawca Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o. w Sosnowcu, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 44 mln zł,
 12. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap, wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 35 mln zł,
 13. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - etap I, wnioskodawca Gmina Wojkowice, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 9 mln zł,
 14. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, wnioskodawca Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 17 mln zł.
 15. Kanalizacja dorzecza Górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac, wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o.
 16. Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego, wnioskodawca Gmina Świętochłowice, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 44 mln zł,
 17. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna – faza II, wnioskodawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., maksymalna kwota dofinansowania to ponad 26 mln zł.
 18. Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II, wnioskodawca Gmina Sosnowiec, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 31 mln zł, 
 19. Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „WARTA” SA w Częstochowie, wnioskodawca Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” SA, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 20 mln zł.

Spośród wszystkich Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z siedemnastoma Wojewódzki Fundusz zawarł umowy. Są to:

 1. Gmina Kłobuck ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” – maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 36 mln zł,
 2. Gmina Buczkowice ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” - maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 21 mln zł,
 3. Gmina Poczesna ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” - maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 14 mln zł,
 4. Zakład Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna w Bielsku Białej „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego” – maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 51 mln zł,
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” – maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 49 mln zł,
 6. Gmina Myszków „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszków – etap I i II”, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 5 mln zł,
 7. Gmina Wisła „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – Etap III”, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 15 mln zł,
 8. Gmina Konopiska „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 28 mln zł,
 9. Gmina Jasienica „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego” - maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 19 mln zł,
 10. Gmina Jaworze „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” - maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 18 mln zł,
 11. Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o. w Sosnowcu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” - maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 44 mln zł,
 12. Gmina Wojkowice „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap I” – maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 9 mln zł,
 13. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” – maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 17 mln zł.
 14. Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego, wnioskodawca Gmina Świętochłowice, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 44 mln zł.,
 15. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna – faza II, wnioskodawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 26 mln zł.
 16. Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II, wnioskodawca Gmina Sosnowiec, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 30 mln zł.
 17. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „WARTA” SA w Częstochowie, wnioskodawca Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” SA, maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 20 mln zł.
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.