×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/styczen13/jaworzno2.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/styczen13/jaworzno2

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 13 marca Gabriela Lenartowicz – prezes Funduszu oraz Józef Natonek – prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie podpisali umowę o dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko II fazy rozbudowy kanalizacji w Jaworznie. Jest to piętnasty projekt środowiskowy dla którego WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą ten największy w historii Unii Europejskiej program pomocowy. 

 

Trwająca od 2010 roku w Jaworznie rewolucja kanalizacyjna jest określana jako największa i najpoważniejsza od lat miejska inwestycja. Łączna wartość I i II fazy szacowano jest na 269 mln zł. Dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności wynosi ok. 136 mln zł, pozostała cześć pochodzi z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych miasta i miejskiej spółki kanalizacyjnej.

Kończąca się w tym roku faza pierwsza tego projektu przewidywała powstanie w mieście 86 km kanalizacji, 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz stację uzdatniania wody. Z nowej infrastruktury korzystać będzie ok. 13 tys. mieszkańców. 

Planowana wartość drugiej części Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza II", szacowana jest na blisko 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wyniesie ponad 26 mln 373 tys. zł. Środki te pozwolą na budowę 16 km kanalizacji sanitarnej oraz podjęcie robót modernizacyjnych Oczyszczalni Jeleń Dąb, przebudowę przepompowni ścieków Biały Brzeg wraz z drogą dojazdową, zasilaniem energetycznym i przebudową kolektora ścieków komunalnych, a także budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie oraz osiedla Bory. W wyniku zrealizowania tej fazy projektu w końcu 2014 roku, do nowoczesnego systemu kanalizacji uzyska dostęp kolejnych 2.140 osób.

Do tej pory w Jaworznie w ramach dotychczasowych prac powstało 51,5 km kanalizacji. Stanowi to 68% z docelowych 86 km, które wybudowane ma zostać do 2014 roku. Zgodnie z dyrektywami unijnymi do 2015 roku 95 proc. mieszkańców Jaworzna i otaczającej go tzw. aglomeracji musi być podłączonych do kanalizacji.

W ramach podpisanych przez WFOŚiGW umów, wydatkowanych zostało ponad 52 proc. środków, czyli blisko 230 mln zł. Następne 200 mln zł będzie wydane w kolejnych 3 latach. Jedenaście projektów to wodno-kanalizacyjne, a cztery dotyczą gospodarki odpadami i rewitalizacji. Najwięcej projektów ma zostać zrealizowanych do 2014 r., ostatnie z nich - w 2015. Ich wartość przekracza 737mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 430 mln zł.

Za te pieniądze w regionie zbudowanych zostanie 300 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej i 13 km sieci wodociągowej. Powstanie 56 przepompowni, 2 nowoczesne oczyszczalnie oraz 2 zakłady zagospodarowania odpadów a także kompostownia, sortownia i składowisko odpadów.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.wfosigw.katowice.pl/images/styczen13/jaworzno2

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.