31.05.2010

28 maja br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zorganizował seminarium szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z zakresu praktycznych wskazówek dotyczących funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt zgodnie z POIiŚ.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Urzędów Gminnych oraz przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Było to jedno z czterech szkoleń dla beneficjentów zaplanowanych w Rocznym Planie Szkoleń w ramach POIiŚ na 2010 rok.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.