Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest partnerem w realizacji projektu pn. "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" na mocy umowy zawartej w dniu 28.04.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest partnerem w realizacji projektu pn. "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" na mocy umowy zawartej w dniu 28.04.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wspólnota Mieszkaniowa podpisała umowę na termomodernizację swojego budynku przy ul. Długiej 11 a,b,c. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem na kompleksową likwidację niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. 

Ponad 141 milionów unijnych funduszy popłynie do firmy TAURON Ciepło. Inwestycje poczynione dzięki tym środkom w znaczący sposób poprawią jakość powietrza w naszym regionie, na co liczą nie tylko mieszkańcy Będzina, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Sosnowca, Czeladzi, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic.

Prawie 5 milionów złotych zasili budżet Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III na dwa etapy poprawy efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta. Dzięki środkom z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 możliwe będzie zrealizowanie inwestycji o wartości ponad 7 milionów złotych.

6 kolejnych umów w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspomagającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu zostało podpisanych. Tychy, Łaziska Górne, Bytom, Piekary Śląskie i Tarnowskie Góry, to miasta do których trafi ponad 27 milionów złotych.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.