Uprzejmie informujemy o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018 ogłoszonego w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim do 28 września 2018 roku.

W związku z powyższym zmianie uległy następujące dokumenty:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/2/2017.

Uprzejmie informujemy, że zmieniony został harmonogram konkursu nr POIiŚ.1.7.2/2/2017 dla Poddziałania 1.7.2 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Nowy harmonogram konkursu

Uprzejmie informujemy, że zmieniony został harmonogram konkursu nr POIiŚ.1.7.1/3/2017 dla Poddziałania 1.7.1 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Nowy harmonogram konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów nr POIS/1.7.1/3/2017.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursów nr POIS.1.7.1/3/2017 i POIS.1.7.2/2/2017 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów: