Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 16/DBF/2020 zawartej w dniu 12.10.2020 r. z Ministerstwem Klimatu, otrzymał w dniu 27.11.2020 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2020 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 16/DBF/2020 zawartej w dniu 12.10.2020 r. z Ministerstwem Klimatu, otrzymał w dniu 25.11.2020 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I, II i III kwartale 2020 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Uprzejmie informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020. Ocenie na tym etapie podlegało czterdzieści osiem projektów. Czterdzieści sześć zostało ocenionych pozytywnie.

WFOŚiGW w Katowicach rozstrzygnął konkurs plastyczny „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”. Jury przyznało łącznie 25 nagród i wyróżnień w pięciu kategoriach wiekowych. Nagrodami są m.in. drony, hulajnogi i czytniki e-booków. Na konkurs wpłynęło łącznie 217 prac uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem, zgodnie z pkt 62.1 „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, stanowiący załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020, została podjęta decyzja o podwyższeniu budżetu konkursu do 98 849 445 PLN.

Więcej informacji: KONKURS NR POIS/1.7.1/5/2020

UWAGA! Termin składania prac w konkursie plastycznym „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” został wydłużony do 27.11.2020  r. do godz. 15.00.

Zmieniony został również termin oceny prac przez Jury na 2 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

Więcej informacji: Konkurs Plastyczny TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.