Zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu on-line organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. "Zasady zamykania projektów w ramach POIiŚ 2014-2020".

Szkolenie odbędzie się 15 czerwca 2023 roku w godz. od 9.00 do 15.00.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 54/DB/2022 zawartej w dniu 02.06.2022 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, rozliczył w dniu 11 stycznia 2023r. otrzymaną zaliczkę na realizację zadań w ramach XII osi Priorytetowej Pomoc techniczna REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwota rozliczonego dofinansowania wynosi 330 755,34 PLN z RPD na rok 2022, w ramach Działania 12.1.

WFOŚiGW w Katowicach rozstrzygnął IV edycję konkursu plastycznego na ekologiczny plakat dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”. Jury przyznało łącznie 30 nagród i wyróżnień w sześciu kategoriach wiekowych.  Na konkurs wpłynęły łącznie 284 prace uczniów szkół podstawowych, przedszkoli i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego.

Zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu on-line organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Zasady zamykania projektów w ramach POIiŚ 2014-2020".

Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2022 roku w godz. od 9.00 do 15.00.

Zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu on-line organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla beneficjentów POIiŚ 20214-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie woj. śląskiego, z którymi WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy o dofinansowanie".

Po raz kolejny zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych  do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.