WFOŚiGW w Katowicach udziela dofinansowania na wspieranie działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe.

Wnioskodawcą może być wyłącznie inwestor bezpośredni, posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

WZORY DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH:

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wzór rozliczenia przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz plik
 3. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest - pobierz plik
 4. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach POE - pobierz plik

ARCHIWUM

 • ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, UDZIELANIA DOTACJI ORAZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA LATA 1998-2011 - pobierz plik
 • ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, UDZIELANIA DOTACJI ORAZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA LATA 2012-2018 - pobierz plik

 

 Zadania z zakresu PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ dotyczą profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

Obejmują profilaktykę specjalistyczną oraz działania ogólnoprofilaktyczne ("zielone szkoły" i profilaktyka zdrowotna realizowana w okresie wakacji i ferii zimowych).

 Wnioskami dotyczącymi edukacji ekologicznej zajmuje się Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej:

 • Cofała Ewa (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 374
  Radzikowska Aleksandra - 32 60 32 375
  Derczyńska Elżbieta - 32 60 32 378
  Garbas Joanna - 32 60 32 379
  Piechota-Bieroń Olga - 32 60 32 387

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania z zakresu ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W REGIONIE obejmują następujące dziedziny: badania, opracowania i ekspertyzy, monitoring środowiska oraz wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Zakres dziedziny badania, opracowania i ekspertyzy obejmuje: tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego w regionie, opracowanie strategii i programów wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opracowanie strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy.

Wnioskami dotyczącymi badań, opracowań i ekspertyz zajmuje się Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej:

 • Cofała Ewa (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 374
  Radzikowska Aleksandra - 32 60 32 375
  Derczyńska Elżbieta - 32 60 32 378
  Garbas Joanna - 32 60 32 379
  Piechota-Bieroń Olga - 32 60 32 387

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wnioskami dotyczącymi monitoringu środowiska oraz wspomaganiem systemu kontroli opłat za korzystanie ze środowiska zajmuje się Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi:

 • Krystian Smuda (Kierownik Zespołu) - (32) 60 32 341
  Malkowska Barbara - (32) 60 32 241
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Zadania z zakresu ZAPOBIEGANIA POWAZNYM AWARIOM obejmują inwestycje polegające na doposażeniu w sprzęt i wyposażenie (w tym specjalistyczne pojazdy i samochody ratowniczo-gaśnicze) jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej operujących na terenie województwa śląskiego. 

W ramach priorytetu możliwe jest również dofinansowanie zadań polegających na tworzeniu warunków do przeciwdziałania poważnym awariom poprzez wymianę lub dostosowanie elementów instalacji która pozwoli na zapobiegnięcie lub ograniczenie skutków poważnej awarii (np. wymiana zbiornika jednopłaszczowego na dwupłaszczowy).

Wnioskami dotyczącymi zapobiegania poważnym awariom zajmuje się Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi:

 • tel. (32) 60 32 341, (32) 60 32 342, (32) 60 32 343, (32) 60 32 345, (32) 60 32 241, (32) 60 32 283
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ obejmują działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Zakres ten obejmuje między innymi: realizację warsztatów ekologicznych, konkursy ekologiczne, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji dotyczących ochrony środowiska, oznakowanie ścieżek dydaktycznych.

Wnioskami dotyczącymi edukacji ekologicznej zajmuje się Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej:

 • Cofała Ewa (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 374
  Radzikowska Aleksandra - 32 60 32 375
  Derczyńska Elżbieta - 32 60 32 378
  Garbas Joanna - 32 60 32 379
  Piechota-Bieroń Olga - 32 60 32 387

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.